Diecezja Niemiecka

Diecezja Niemiecka

Komunikat biskupa w związku ze śmiercią papieża seniora Benedykta XVI

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci wybitnego teologa, „skromnego pracownika winnicy Pana”, Papieża Seniora Benedykta XVI z którego dorobku naukowego, również i my, czerpiemy inspiracje ubogacając myśl i rozumienie Prawd Wiary Kościoła Matki, pogłębiając tym samym Prawdę Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, w którym głęboko ufamy, że zjednoczył się w tajemnicy Jego śmierci, nasz umiłowany Brat, Papież Benedykt XVI.

„Spe salvi”

+Robert Matysiak

Zwierzchnik Narodowego Kościoła Katolickiego