Diecezja Niemiecka

Diecezja Niemiecka

Potrzebujesz pomocy

Kilka podpowiedzi

Zachęcamy do składania intencji mszalnych. Ofiary złożone w związku z tym są dla nas ogromnym wsparciem w dalszym rozwoju naszej działalności.

Zamawianie Mszy Świętej zawsze ma taki sam cel: uproszenie u Boga konkretnej łaski dla siebie lub dla bliskich nam osób. Sens składania intencji mszalnych polega na zanurzeniu określonych osób – zarówno żyjących, jak i tych, którzy już odeszli do wieczności – w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, która ma nieskończoną wartość i skuteczność. Osobista modlitwa w konkretnych intencjach ma ogromne znaczenie w życiu duchowym i nigdy nie powinniśmy o niej zapominać. Jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy ofiary Jezusa Chrystusa, złożonej na krzyżu i uobecnianej przez kapłana podczas Mszy Świętej.

Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez siebie Mszy Świętej, ponieważ jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym na takiej Mszy dla własnego dobra duchowego. Słuchanie Słowa Bożego, przyjęcie Komunii Świętej oraz złożenie ofiary własnego życia stanowią doskonałe dopełnienie modlitwy, o którą prosimy kapłana.

MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE

Przyjmujemy intencje do indywidualnych Mszy Świętych w różnych intencjach podanych przez ofiarodawców. Są one odprawiane w takiej kolejności, w jakiej zostały przyjęte. Zapraszamy do składania intencji przez internet. Każda intencja będzie odprawiona przez naszego kapłana w Polsce lub w Niemczech.

MSZE GREGORIAŃSKIE

Msze Święte gregoriańskie to, zgodnie z tradycją Kościoła, 30 Mszy Świętych odprawianych przez 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby zmarłej. Nazwa ta pochodzi od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego ujrzał zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu) modlił się w ten sposób za zakonnika o imieniu Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu, poprzez wstawiennictwo św. Grzegorza, uwolni zmarłego z kar czyśćca.

Msze Święte gregoriańskie odprawimy w najbliższym możliwym terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty ofiary, jaka powinna być złożona na ten cel, ale prosimy o uwzględnienie faktu, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez jednego kapłana.

INTENCJE

Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory takich intencji:

Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…

Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…

w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…

w intencjach Kościoła, Ojczyzny…

błagalna o nawrócenie z nałogu…

uzdrowienie z ciężkiej choroby…

nawrócenie i przemianę życia…

przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…

Msza św. wynagradzająca…

Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…

nawrócenie i dobrą spowiedź…

pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…

szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…

Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…

w intencji Bogu wiadomej…

powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…

szczęśliwą operację i zdrowie dla…

dobry wybór drogi życiowej…

za zmarłego…

za zmarłych z rodziny…

za dusze w czyśćcu cierpiące…

Msza św. wynagradzająca…

To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych. Każdy może indywidualnie zamawiać Msze święte po swojemu.

JAKIE SĄ RODZAJE INTENCJI?

Można zamówić następujące rodzaje intencji:

indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;

zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy w intencjach za żyjących oraz w intencjach za zmarłych;

gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;

bezgodzinowa – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego kapłanów. Nie ma jednak możliwości ustalenia godziny jej odprawienia;

bezdatowa – bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

STYPENDIUM MSZALNE

Ofiara składana przy zamawianiu intencji mszalnej, zwana stypendium mszalnym, jest wyrazem naszego zaangażowania w sprawę, którą przedstawiamy Panu Bogu poprzez kapłana, a także naszej współodpowiedzialności za utrzymanie kościoła. Nigdy nie powinna być traktowana jako zapłata „za wykonane zlecenie”. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę Świętą niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości osoby zamawiającej intencję.

Aby intencja została przekazana kapłanowi, należy poprawnie wypełnić formularz i przesłać go do nas. Następnie skontaktujemy się w celu potwierdzenia zaproponowanego terminu lub ustalenia nowego, a także poinformujemy o miejscu odprawienia Mszy Świętej.

Ofiarę można przekazać dopiero po naszym potwierdzeniu i ustaleniu terminu. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia intencji (prosimy wybrać opcję w formularzu poniżej, w jaki sposób chcesz otrzymać to potwierdzenie – listownie i/lub drogą e-mailową itd.).

Dziękujemy za wszelką pomoc!